b Tczew --> Kościoły GRY GRY
Menu Tczewskie


Strona Główna


Historia Tczew


Herb Tczewa


Kościoły Tczewa


Stary Tczew


Usytuowanie Tczewa


Tczew i Okolice


Zabytki Tczewa


Sławni Tczewiacy


Władze Miasta


Galeria


Ważne Informacje


Służby Alarmowe


Jednostki Organ...


Edukacja


Azyl - Dla zwierząt


Hotele i Noclegi


Służba Zdrowia


Rozrywka


Gry Online


Teksty SMS


WierszykiTczewskie Kościoły


Jesteś naszym :

odwiedzającym

PARAFIA PW. N.M.P. MATKI KOŚCIOŁA

Troskę o budowę kościoła i organizacje parafii w największej dzielnicy miasta - suchostrzygi , ks. Biskup Bernard Czapliński powierzył ks. Stanisławowi Cieniewiczowi . Konsekracja kościoła górnego odbyła się 15 września 1998 r. przez Nuncjusza Apostolskiego ks. Abpa Józefa Kowalczyka wraz z Biskupem Szlagą , który w dwa lata później , 15 września 2002 r. poświecił Kościół dolny . Do parafii należy 13 300 wiernych .

PARAFIA PW. ŚW. FRAŃCISZKA Z ASYŻU

Kamień węgielny pod budowę kościoła na osiedlu Witosa (Górki) przywieziony został przez pielgrzymów parafii aż z Asyżu . Poświecony został w Rzymie przez Ojca Świętego , a wmurowany przez Biskupa diecezji pelplińskiej Jana Bernarda Szlagę . Budowę kościoła rozpoczęto w 1992 r. , a ukończono W 1997 r. Wieże zaś wybudowano w 1999 r. , na której umieszczono tablicę pamiątkową wykonaną przez Kazimierza Homę , według projektu Stefana Kukowskiego . Proboszczem jest Ks. Jan Buk , a liczba wiernych wynosi 1 600 .

PARAFIA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

To najmłodsza parafia na osiedlu Suchostrzygi , do której należy 6 100 wiernych . Utworzona została dekretem z dnia 1 września 2004 r. przez Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlugę . Proboszczem został ks. Janusz Gójże , długoletni wikariusz w parafii Najświętszej Maryji Panny Matki Kościoła . W pierwszym okresie wybudowano kaplice , a w przyszłości powstanie kościół

PARAFIA PW. ŚW. MAKSYMILIANA MARII

Budową kościoła i organizacją parafii na osiedlu Staszica , ks. Biskup Ordynariusz Marian Przylucki powierzył ks. Mieczysławowi Więckowskiemu . 5 Stycznia 1986 r. dekretem ks. Biskupa Ordynariusza utworzona została parafia pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego , a jej proboszczem ustanowił z dniem 21 Stycznia 1986 r. ks. Mieczysława Więckowskiego . Parafia obejmuje Obecnie 2 800 wiernych . Trwają nadal prace przy budowie świątyni .

PARAFIA POD WEZWANIEM KRZYŻA ŚW. ( FARA TCZEWSKA )

Parafia tczewska pod względem administracji kościelnej od samego początku należała do Archidiakonatu Pomorskiego. Istnienie parafii tczewskiej jako samodzielnej placówki można umieścić w połowie XIII wieku. Przed 1250 rokiem parafia była filią kościoła w Gorzędzieju. W dostępnych źródłach i opracowaniach brak wzmianki o dokładnym roku powstania parafii tczewskiej. Zanim zbudowano kościół murowany, parafia posiadała mały kościółek drewniany, który spalił się podczas napaści krzyżackiej na miasto w 1309 roku. Księgi kościelne z roku 1746 podają jako datę zbudowania kościoła, rok 1226. Udokumentowane wiadomości o nim pochodzą z roku 1256 i 1258. W roku 1258 występuje Jan, pleban tczewski jako świadek przy wyposażeniu Cystersów pogódzkich. W 1260 roku Tczew otrzymał prawa miejskie i ten sam pleban był świadkiem. W roku 1275 jest też mowa o tamtejszym kościele parafialnym św. Krzyża i o parafii do niego należącej. W połowie XIII wieku parafia tczewska była na terenie księstwa Sambora II jedną z dwóch, obok lubiszewskiej. Podanie jej dokładnego zasięgu w tamtych czasach nie jest możliwe. Tczewski kościół parafialny już w 1275 roku nosił nazwę wezwanie Świętego Krzyża, nie ma jednak informacji o jego pierwotnym wyglądzie. Archidiakonat Pomorski, do którego należała parafia świętokrzyska był związany z diecezją włocławską aż do 1818 roku. Mocą postanowienia z 20 listopada tegoż roku Stolica Apostolska odłączyła Archidiakonat Pomorski od diecezji włocławskiej i do roku 1921 ustanowiła do Apostolskim Wikariatem Pomorskim. Zaś bullą "De salute animarum" z dnia 16 lipca 1821 roku przydzieliła do diecezji chełmińskiej. Terytorium diecezji chełmińskiej zostało kilkakrotnie poszerzone. W skład zreorganizowanej diecezji weszły: po lewej stronie Wisły - z diecezji włocławskiej cały Archidiakonat Pomorski składający się z dziewięciu dekanatów: Gdańsk, Gniew, Lębork, Mirachowo, Nowe, Puck, Starogard, Świecie, Tczew, dekanat fordoński z archidiakonatu kruszwickiego; z archidiecezji gnieźnieńskiej duża część Archidiakonatu Kamieńskiego - dekanaty człuchowski, tucholski część więcborskiego, określonego odtąd dekanatem kamieńskim; po prawej stronie Wisły: z diecezji płockiej Ziemia Michałowska (dekanat górzneński) wraz z parafią Białuty k. Działdowa. Przynależności parafii tczewskiej do diecezji chełmińskiej trwała do dnia 25 marca 1992 roku, kiedy to papież Jan Paweł II bullą "Poloniae populus" dokonał reorganizacji granic diecezji w Polsce. Mocą tej decyzji diecezja Chełmińska przestała istnieć. Jej terytorium weszło w skład nowo utworzonych jednostek kościelnych: Archidiecezji Gdańskiej, Diecezji Pelplińskiej i Toruńskiej. Tczew wraz z dekanatem tczewskim znalazł się w obrębie nowo utworzonej Diecezji Pelplińskiej ze stolicą w Pelplinie. Spis sporządzony w roku 1583 w czasie wizytacji biskupa Hieronima Rozraszewskiego wymienia następujące wsie należące do parafii świętokrzyskiej: Tczew, Bałdowo, Knibawa, Czyżykowy, Śliwiny, Rokitki, Suchostrzygi i Stembarck. Śliwino darowali Krzyżacy w roku 1328 miastu, wszystkie inne były zawsze w ręku szlachty i stanowią jedną zwartą całość, co znowu za dawnością parafii przemawia. Wizytatorzy w latach 1649 i 1701 wymieniają te same wsie św. Krzyża: Czyżykowo, Cizikowo, Knybawa, Bałdowo, Czarlin, Śliwiny, Rokitki, Suchostrzygi, Stembarck. W 1596 roku biskup Rozrażewski przyłączył parafię lubiszewską do Tczewa, by przysporzyć dochodu zubożałemu w czasach reformacji probostwu tczewskiemu. Odtąd, aż do 1928 roku Lubiszewo było filią parafii w Tczewie. Dopiero w 1928 roku Lubiszewo stało się samodzielną placówką duszpasterską. 9 grudnia 1915 roku utworzono nową parafię na terenie Nowego Miasta liczący ok. 3220 ludzi, którego kuratorem został ks. Benard Bączkowski. Nowy obwód miał swego duszpasterza, ale był nadal częścią parafii świętego Krzyża, dopiero 24 września bp Kazimierz Kowalski wyniósł kurację pw. Św. Józefa do rzędu samodzielnej parafii. Pierwszym proboszczem został ks. W. Młyński. Z tej parafii 2 września 1980 roku została erygowana parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Jej pierwszym proboszczem został wikariusz parafii św. Józefa ks. prałat Stanisław Cieniewicz. Drugą parafią wyłączoną z parafii św. Krzyża była parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, która została utworzona 5 stycznia 1986 roku dla wiernych osiedla mieszkaniowego Działki Staszica. Pierwszym proboszczem tej parafii został mianowany dotychczasowy wikariusz parafii św. Krzyża, ks. Mieczysław Więckowski. Trzecią parafią wyłączoną z macierzystej parafii św. Krzyża byłą parafia pw. św. Franciszka z Asyżu zlokalizowana na osiedlu Górki. Dnia 1 lipca 1987 roku ustanowiono tam ośrodek duszpasterski przy domu katechetycznym. Do rzędu samodzielnej parafii podniesiono go dnia 13 grudnia 1987 roku. Jej pierwszym proboszczem został ks. Jan Buk.PogodaLotto


Reklama


W tym miejscu może znajdować się twoja reklama, wiecej informacji
TUTAJ


Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2008 ELKORS

szablony www